Sinulla on tallentamattomia muutoksia

Rapport

Tilaa Rapport

Rakentamisen laatu on parempaa kuin julkisesta keskustelusta voi olettaa

Asunnon ostajan on tärkeää ymmärtää, miten laatu syntyy ja kuinka sitä voidaan mitata.

Todellisuus on tarua turvallisempaa. KUVITUS: Nunnu Halmetoja


Tämä juttu on Aiherahoitettu artikkeli.
Suuri yleisö on eri mieltä rakentamisen laadusta kuin asuntoja ostavat asiakkaat, jotka ovat usein yllättävänkin tyytyväisiä. Laatuun kiinnitetään Suomessa paljon huomiota, mutta tavalliselle kansalaiselle sen syntyminen on mysteerien peitossa.
Laadun tunnistaminen ei ole aina suoraviivaista tai nopeaa. 
Yksi näkemys on, että helpoin tapa mitata laatua on seurata työtapaturmien määrää. Mitä vähemmän on tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita, sitä todennäköisempää on, että töitä tehdään muutenkin huolellisesti. Työntekijöillä ei ole liian kiire ja ohjeita noudatetaan.
Rakentamisen laatu on laaja kokonaisuus, jossa on monta tasoa.  
– Se jakautuu esimerkiksi rakentamisen tekniseen laatuun, rakennustapoihin, asunnon viihtyvyyteen ja muunneltavuuteen sekä rakennuksen sopivuuteen omaan ympäristöönsä, kertoo JKMM Arkkitehtien perustajaosakas ja arkkitehti Samuli Miettinen.  
Rakentamisen laatua ovat tekemässä niin suunnittelijat, rakennusmateriaalien valmistajat, tavarantoimittajat, rakentajat kuin ohjeistuksien ja standardien laatijat sekä asiakkaat.
– Rakentamisen laatuun vaikuttaa ratkaisevasti se, mitä laatutasoa tilaaja hakee. Viime vuosina kustannustaso on ollut laatua merkittävästi ohjaava tekijä, Miettinen toteaa. 
Asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaa esimerkiksi rakennusalan yrityksistä riippumaton akateeminen organisaatio EPSI Rating. Sen keväällä 2023 julkaistun viimeisimmän raportin mukaan noin 75 prosenttia asiakkaista on tyytyväisiä alaan, kun samaan aikaan koko väestöstä vain noin 55 prosenttia luottaa alan toimintaan.
Tyytyväisyyteen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat rakentamisen laatu, mahdollisuus vaikuttaa käytettyihin materiaaleihin tai tilaratkaisuihin ja aikataulussa pysyminen. Yhtiöiden välillä on näissä jonkin verran eroja, mutta ei kuitenkaan dramaattisia. Parhaat tekijät saavuttavat lähes 80 prosentin tyytyväisyyden, kun suuri joukko yrityksistä pääsee hieman alle 70 prosentin tyytyväisyyteen. 
Kiinteistö ja rakentamisalan foorumi on jo useiden vuosien ajan toteuttanut alan KIRA-kasvuohjelmaa, jonka tavoitteena on “toimiva, kestävä ja turvallinen rakennettu ympäristö 2030”. Ohjelmassa paneudutaan esimerkiksi digitaalisuuteen, kestävään kehitykseen ja asiakkaiden tarpeiden parempaan huomioimiseen.
Rakennustietosäätiö RTS on toteuttanut viime vuosina hankkeen, jonka pohjalta lähiaikoina julkaistaan myös kasvuohjelman tavoitteisiin liittyvä RT 103602 Toimiva talo. Asuinkerrostalokohteet  -ohje tarkastuslistoineen. Se keskittyy asuinkerrostalokohteiden sosiaalisen kestävyyden näkökulmaan, johon sisältyy rakennuksen toimivuuden eri osa-alueita, kuten joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, viihtyisyys, käyttöturvallisuus, ylläpidettävyys sekä esteettömyys. 
Projekti koskettaa rakennusalaa laajasti. Ohjeen tarkastuslistaa on ollut luomassa niin rakentamisen, rakennuttamisen, kiinteistöjen omistajien kuin suunnittelun, tutkimuksen, koulutuksen, rakennusvalvonnan ja valtion avustustoiminnan alueilta olevia asiantuntijoita.
– Toimiva talo on uusi alalle tarjottava työväline, joka tukee elinkaarensa aikana hyvin ja pitkään toimivien asuinkerrostalojen tilaamista — ja suunnittelua. Se vastaa esimerkiksi SAFA:n esiin tuomaan tarpeeseen muodostaa parempia arviointimenetelmiä myös rakennusten tilallisiin ja toiminnallisiin kysymyksiin, kertoo RTS:n tutkimusjohtaja Sini Saarimaa.

Rakentamisen laatua valvoo puolueeton järjestö 

Rakentamisen Laatu RALA ry puolestaan arvioi rakennusalan yritysten toimintatapoja sekä kertoo yritysten kyvystä tuottaa laatua ja arvioi toiminnan tasoa niin tilaajille, alan yrityksille kuin rakennetun ympäristön käyttäjille. RALA on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen yhdessä vuonna 1997 perustama puolueeton organisaatio, jonka jäsenistöön kuuluu niin rakentajia kuin heidän asiakkaitaan.
RALA myöntää yrityksille sertifiointeja ja pätevyyksiä sekä kerää tietoa asiakkaiden palautteista ja rakentajien referensseistä. 
Hyvällä syyllä voi sanoa, että rakentamisen laatuun panostetaan monella rintamalla ja laadun luomiseksi tehdään laajaa yhteistyötä. Tuloksia on myös saatu. Siksi on aiheellista kysyä, miksi julkisuudessa oleva kuva rakentamisen laadusta on selvästi huonompi kuin asiakkaiden kokemus?
Yksi syy on tietenkin se, että sujuvasti onnistunut projekti ei ole uutinen. Jos hyvistä kokemuksista uutisoitaisiin yhtä paljon kuin epäonnistuneista, mediassa ei puhuttaisi muusta kuin rakentamisesta.
Toinen asia on, että lopullinen laatu syntyy vasta, kun kohde on luovutettu ja joissakin tapauksissa vasta käytettäessä. Niissäkin projekteissa, joissa syntyy virheitä, virheet lopulta korjataan. Todellisia epäonnistumisia on vähän. Moni ongelma syntyy myös vasta asumisen aikana. Esimerkiksi talotekniikan oikea käyttö ja huolto vaikuttavat sekä asumisen olosuhteisiin että rakennuksen kuntoon.
– Rakentamisen laadusta keskustellaan hankkeessa eniten aivan projektin alussa ja valmistumisen jälkeen. Projektin kuluessa yksittäisiä osa-alueita toki valvoo aina niihin erikoistunut ammattilainen, Miettinen kertoo.
– Viime aikoina kiristynyt taloustilanne ja haasteet rakennustuotteiden saatavuudessa ovat lisänneet hankkeiden rakennusaikaisia muutoksia. Tämä on lisännyt rakennusaikana tapahtuvaa laatuarviointia. 
RTS:n projektijohtaja Katja Tähtinen toivoo, että ala ottaisi vielä voimakkaammin käyttöön tilojen käyttäjien kokemuksen systemaattisen keräämisen ja hyödyntämisen sääntelyn, ohjeiden ja toiminnan sekä rakennusten laatuun vaikuttavien tekijöiden kehittämisessä. 


Tämä juttu on Aiherahoitettu artikkeli.
Rapportin Aiherahoitetuissa artikkeleissa rahoittaja tuo toimittajan haluamansa aiheen äärelle, ja toimittaja kirjoittaa jutun itsenäisesti ja aihetta lukuun ottamatta tilaajasta riippumattomasti. Tilaaja on vaikuttanut sisältöön ainoastaan toimeksiannolla, johon voit tutustua täällä.
Rahoittaja on Rakentamisen laatu ry RALA. RALA ry parantaa palveluillaan suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.

Jutun asiasanat:

rakentaminen
turvallisuus
laatu

Kommentit

Tilaa Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Puheenaiheet uutiskirjeemme tarjoaa sinulle tuoreimmat kuulumiset. Älä jää paitsi!

Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.