Rapport

Lasten ja nuorten talouskasvatuksen akilleen kantapää on aikuinen

Kenen vastuulla on opettaa lapsille taloustaitoja, ja millaisia taitoja lapset eri iässä edes tarvitsevat? Koulu, kaverit ja some tarjoavat tietoa, mutta kaikkein suurin vastuu on vanhemmilla. Onko heillä riittävät valmiudet opettaa raha-asioita lapsille?

Lasten ja nuorten talouskasvatuksen akilleen kantapää on aikuinen
Aikuisilla on joskus hämärtynyt käsitys siitä, miten taloudesta kannattaa puhua lapsen ja nuoren kehityksen eri vaiheissa. Samalla kun yhdet tuntuvat puhuvan osakesijoittamisesta jo tarhaikäisille, toiset eivät uskalla kertoa kouluikäiselle lapselle, että perheellä ei ole rahaa kaikkeen samaan kuin muilla. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on hyvä selkeyttää opetuksen, perheen ja kavereiden omat roolit.
Jo pieni lapsi ymmärtää, mikä on rahaa, mutta varsinainen kyky käsittää rahan arvoa kehittyy tyypillisesti vasta 5–6-vuotiaana. Tämä on huomioitu esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, jossa rahaa voidaan harjoitella aluksi vaikka jäätelökauppaleikin avulla.
Esikouluikäiselle opetetaan jo lukuja, ja he oppivat hahmottamaan erilaisia mittakaavoja selkeästi ja tätä kautta myös sitä, mikä on paljon tai vähän. Päiväkoti-ikäisille opetetaan myös uteliaisuutta, ennakkoluulottomuutta ja vastuullisuutta, asioita, jotka luovat pohjaa syvemmälle oppimiselle.

Kun rahan hupenemista kädestä ei omin silmin näe, ei se opeta yhtä tehokkaasti.

Varsinainen itsenäistyminen ja aktiivinen toiminta rahan kanssa alkaa kuitenkin yleensä vasta koulun alkaessa. Nykymaailmassa haasteena on luoda rahalle konkreettista arvoa. Jo seitsemänvuotias voi saada vanhempiensa luvalla maksuvälineen, jossa raha on virtuaalista. Käteisen rahan avulla rahan määrä ja arvo on helppo ymmärtää, mutta digitaalisessa muodossa raha helposti muuttuu epämääräisemmäksi hahmottaa.
Kun rahan hupenemista kädestä ei omin silmin näe, ei se opeta yhtä tehokkaasti. Tässä kehitysvaiheessa oleellista olisi opetella käyttämään rahaa suunnitelmallisesti ja järkevästi. Lapsen olisi hyvä oppia ymmärtämään, että ei kannata käyttää aina kaikkea heti, vaan esimerkiksi säästämään jotakin tärkeää varten.

Isot haasteet tulevat lapsuuden ja nuoruuden rajalla

Korona, kansainväliset jännitteet ja sotatila ovat muuttaneet talouden yleiskuvan epävakaaksi. Silti nuorten kanssa pitäisi uskaltaa puhua taloudesta, sanoo nuorten talousosaamisen asiantuntija Mari Hannola-Antikainen Talous ja nuoret TATista.
”Vaikka talouteen liittyy paljon haasteita, kannattaa taloudesta ja talousosaamisesta puhua enemmän myönteisen kautta ja muistaa, että nuoret ovat fiksumpia kuin usein ajattelemme.”

Mainos

Mainoskuva

Näin jutusta puhutaan

Kommentit (0)

Kommenttia ei voi muokata jälkikäteen.

Viesti:

Nimi:

Mainos

Mainoskuva
Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.