Rapport

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Mikä Rapport on?

Terminä rapport tarkoittaa hyvää suhdetta, hyviä välejä ja yhteisymmärrystä. Rapport aloitti vuonna 2013 journalismin joukkorahoituspalveluna. Kokonaisuutemme muodostuu nykyisin kahdesta osasta, jotka mahdollistavat toisensa: yhteiskunnallisesta ja liiketoiminnallisesta puolesta.
Rapport journalismi oy on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on syventää ymmärrystä maailmasta. Henkilörahoituksen mallissa ("Lukijoiden tuella") kuukausitilaaja maksaa suoraan tekijälle. Vastikkeena tilaaja saa suosikkitekijänsä jutut ensimmäisenä luettavakseen, tukee hänen työtään ja mahdollistaa juttusarjan jatkumisen. Rakenteilla oleva Teemarahoituksen malli julkistetaan vuoden 2024 alkupuolella. Jos olet ammattitoimittaja ja tahdot tietää lisää, ota yhteyttä.
Sisaryritys Aiherahoitettu artikkeli oy on kokonaisuuden liiketoiminnallinen osa, joka on perustettu marraskuussa 2022. Se kehittää ratkaisuja yhteisöjen tilaamille ja maksamille sisällöille.
Ensimmäinen malli on Aiherahoitettu artikkeli — sisältötyyppi, jossa on piirteitä natiivimainonnasta, sisältömarkkinoinnista ja toimituksellisesta tuotantotavasta. Tehtävän määrittelyn jälkeen toimituksellinen tiimi työskentelee vapaasti. Artikkeleiden tilaajat ja toimeksiannot kerrotaan julkisesti. Lisäksi artikkelit merkitään niistä kertovalla tunnuksella.
Ovatko Aiherahoitetut artikkelit journalismia? Eivät. Tarjoamme yhteisöille työkalun, jonka avulla ne voivat ostaa korkeatasoista käsittelyä ja huomiota merkittävinä pitämilleen aiheille ja teemoille. Tätä voi näkökulmasta riippuen kutsua esimerkiksi viestinnäksi, natiivimainonnaksi tai sisältömarkkinoinniksi.

2. Millaisia sisältöjä Rapportissa julkaistaan? 

Kehitämme malleja laadukkaalle sisällölle. Nämä jakautuvat tällä hetkellä kolmeen kategoriaan.
A) Henkilörahoitus
Henkilörahoituksen uudessa mallissa ("Lukijoiden tuella") kuukausitilaaja maksaa suoraan tekijälle — ilman välikäsiä. Vastikkeena tilaaja saa suosikkitekijänsä jutut ensimmäisenä luettavakseen, tukee tekijää ja mahdollistaa juttusarjan jatkumisen.
B) Teemarahoitus
Teemarahoitus tarkoittaa sitä, että lukijat tilaavat tietystä teemasta kirjoittavalta toimittajapoolilta journalismia. Teemajournalismin kokonaisuudet ja yksityiskohdat julkistetaan vuoden 2024 alkupuolella. Jos olet ammattitoimittaja ja tahdot tietää lisää, ota yhteyttä.
C) Aiherahoitus
Aiherahoitetut artikkelit ovat yritysten ja yhteisöjen tilaamia sisältöjä, joissa toimeksianto tulee asiakkaalta. Toimituksellinen tiimi työskentelee vapaasti. Tilaajat ja toimeksiannot julkaistaan juttujen yhteydessä. Aiherahoitetut artikkelit merkitään niistä kertovalla tunnuksella. Lisätietoja: Aiherahoitettu.fi.


3. Onko tuo nyt sitten oikeaa journalismia?

Henkilö- ja teemarahoitus tuottavat ammattilaisten laatimaa riippumatonta sisältöä, jota voi halutessaan kutsua myös vapaaksi journalismiksi. Aiherahoitetut artikkelit ovat tilattua ja maksettua sisältöä, joten niitä ei voi pitää journalismina.
Mahdolliset oikaisut ja päivitykset artikkeleihin tehdään JSN:n ohjeiden sekä alan yleisten, vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

4. Olen toimittaja. Kuinka pääsen mukaan tekijälistalle? 

Jos olet toimituksellisen työn ammattilainen (kirjoittava toimittaja, toimitussihteeri, valokuvaaja, kuvittaja) ja sinulla on vakuuttavia näyttöjä, olet tervetullut mukaan. Täytä hakemus tästä »

5. Millainen tavoite ja visio Rapportilla on?  

Visiomme on rakentaa laadukkaille sisällöille ekosysteemi. Näin mahdollistamme riippumattoman sisällöntuotannon. Missiomme on syventää ymmärrystä maailmasta.
Pidämme tärkeänä, että ammattilaisten toteuttamat laadukkaat sisällöt tarjoavat vastapainoa valeuutisille ja kasvottomalle, polarisoituvalle keskustelulle.

6. Kuka palvelun omistaa?

Rapportin taustalla on monipuolinen, osaava ja sitoutunut tekijätiimi, joka omistaa alustan. Ulkopuolisia omistajia tai rahoittajia ei ole.

7. Tarina Rapportin taustalla?

Rapport aloitti journalismin joukkorahoituspalveluna vuonna 2013 ja voitti Mediainnovaatiokilpailun vuonna 2014. Palvelun kautta on syntynyt satoja laadukkaita, keskustelua ja kiinnostusta herättäneitä artikkeleita.
Rapportin nykyistä versiota olemme rakentaneet parhaassa start up -hengessä syksystä 2022 alkaen, jolloin yhteiskunnallisen, voittoa tavoittelemattoman yrityksen Rapport Journalismi Oy:n rinnalle perustettiin liiketoimintaan keskittyvä Aiherahoitettu artikkeli oy.

Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.