Rapport

Kasviproteiinit ovat erinomainen väittelyn lähde - miten väittelystä päästään eteenpäin

Ruoka on hyvin henkilökohtainen asia. Siihen liittyy tottumuksia, muistoja, kulttuuria, terveysnäkökulmia, sosiaalista hyväksyttävyyttä ja pelkoja. Koska ruoka on kaikkea tätä, siitä puhuminen muuttuu helposti tunteelliseksi. Erityisen tunteellisia kiistat ovat silloin, kun vastakkain asetetaan perinteinen eläimen liha ja sitä korvaavat muut proteiinivalmisteet, kuten kasviproteiinit, keinoliha ja hyönteiset.

Kasviproteiinit ovat erinomainen väittelyn lähde - miten väittelystä päästään eteenpäin
Merkittävä osa siitä argumentaatiosta, jolla yritetään siirtää ihmisiä käyttämään uusia proteiinilähteitä, perustuu puhtaasti tiedolla argumentointiin. Käytetään vähemmän luonnonvaroja, pysytään terveempinä, tarvitaan vähemmän resursseja ja vähennetään luonnon pilaamista. Siinä unohtuu helposti, että suurelle osalle ihmisiä, päätös siitä mitä syö, ei ole puhtaalla tieteellisellä järjellä perusteltavissa.

Tutkimus tunnistaa uuteen siirtymisen haasteita

Esimerkiksi tutkijat Onwezen, van den Puttelaar ja Slade ovat tehneet kokeen, jossa osallistujille kerrottiin, että jos kaikki hampurilaiset maistuvat samalta, niin millaiseen hampurilaiseen he päätyisivät. Heistä 65 % päätyisi naudanlihaan, 21 % ostaisi kasvipohjaisen, 11 % oli halukas ostamaan keinolihasta tehdyn ja 4 % ei ostaisi mitään (Slade, 2018).

Eri tutkimuksissa on havaittu, että vaihtoehtoisten eläinproteiinien (keinoliha, hyönteiset) hyväksyntä on pienempää kuin kasvipohjaisten vaihtoehtojen. (A systematic review on consumer acceptance of alternative proteins: Pulses, algae, insects, plant-based meat alternatives, and cultured meat/ M.C. Onwezen, P. Bowman, J. Reinhard ja H. Dagevos). Käytän tässä artikkelissa heidän tutkimuksestaan lyhennettä (OBRD).

OBRD tutkimus on laaja kooste siitä, mitä tällä hetkellä tiedetään ihmisten suhtautumisesta uusiin proteiinin lähteisiin. Tutkijoiden mukaan päätöksiin vaikuttavista asioista merkittävimpiä ovat maku, terveys, tuttuus, asenteet, pelko uusia ruokia kohtaan ja sosiaaliset normit. 

He korostavat myös, että vaihtoehtoisilla proteiineilla on eroja ja niiden erojen tunnistaminen on tärkeää sekä niiden hyväksyttävyyden että käytön kannalta. Heidän mukaansa asenteiden muutoksessa pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota tunteisiin vaikuttaviin asioihin kuin pelkkiin tiedollisiin argumentteihin. 

OBRD tutkimus on tällä hetkellä yksi laajimmista aihetta käsittelevistä. He ovat käyneet läpi 91 tutkimusta, joissa on ollut yhteensä viiden eri proteiinin käyttöön liittyvää tietoa: palkokasvien, levän, hyönteisten, kasvipohjaisten vaihtoehtoisten proteiinien ja keinolihan. Vastaavaa tutkimusta tehdään parhaillaan myös Suomessa. 

Näin jutusta puhutaan

Kommentit (0)

Kommenttia ei voi muokata jälkikäteen.

Viesti:

Nimi:

Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.