Rapport

Hallituksen päätökset sivuuttavat polttoaine-etanolin mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä

Suomessa on merkittävä määrä vanhoja bensiinikäyttöisiä autoja, jotka on mahdollista muuttaa käyttämään ympäristöystävällisempää E85 tai RE85 korkeaseosetanolia.

Hallituksen päätökset sivuuttavat polttoaine-etanolin mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä

Bensiiniauton muutossarja etanolikäyttöiseksi makssaa noin 600 €. Hankkimiseen tarkoitettu ja poistumassa oleva valtion hankintatuki on ollut 200 €.


Tämä juttu on Aiherahoitettu artikkeli
Suomen teillä liikkuu noin kolmetoistatuhatta etanolikäyttöön rekisteröityä autoa, joista noin 5700 on ollut alkujaan pelkästään bensiinikäyttöisiä. Autot tunnetaan esimerkiksi markkinointinimillä FlexiFuel, Multifuel ja BioPower. Suomessa etanolikäyttöisiä autoja on suhteellisen vähän. Motivan mukaan esimerkiksi USA:ssa ja Brasiliassa puhutaan miljoonista autoista. Ruotsissa rekisteröintitietojen mukaan niiden määrä on noin 200.000. 
Siirtyminen bensiinistä etanolipohjaiseen polttoaineeseen laskee auton fossiilisia päästöjä jopa 80%. Suomi on asettanut kunnianhimoiset päästötavoitteet, joissa liikenteen päästöjen vähentämisessä erityinen merkitys on sähköautojen määrän merkittävällä kasvulla. Vaikka sähköautojen määrä on kasvanut, on bensiinikäyttöisten autojen osuus edelleen lähes 70% koko autokannasta. Bensiinikäyttöisten autojen muuttaminen etanolikäyttöisiksi olisi nopea ja edullinen tapa vähentää niistä syntyviä päästöjä. 

Bensiinikäyttöisten autojen muuttaminen etanolikäyttöisiksi olisi nopea ja edullinen tapa vähentää niistä syntyviä päästöjä. 

Hallituksen ilmastopäätösten tukena käytetään esimerkiksi Suomen ilmastopaneelin suosituksia. Tämän vuoden helmikuussa pidetty ilmastopaneeli toteaa, että “arviointia hankaloittaa se, että käytössä oleva informaatio on ollut rajallista”. Lisäksi se on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja siinä oletetaan esimerkiksi, että energiamarkkinoita koskeva häiriö on tilapäinen. Ilmastopaneeli toteaa kuitenkin samalla, että kaikkia ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia tulisi tehdä etupainotteisesti, koska erilaiset markkinoiden häiriötilanteet voivat vielä jatkossakin vaikuttaa toivottuun kehitykseen.

Huoltovarmuus ja ympäristöystävällisyys suomalaisen etanolin vahvuuksia

Etanoli on myös yksi ratkaisu huoltovarmuuden ylläpitämiseen kriisitilanteissa, koska se valmistetaan paikallisista raaka-aineista. Etanolin todellisesta ympäristöystävällisyydestä on myös esitetty kritiikkiä, koska esimerkiksi USA:n ja Brasilian etanolin tuotannossa valmistukseen on yleisesti käytetty maissia. Sen katsotaan vievän viljelyalaa ruoalta. Suomessa sen sijaan kaikki korkeaseosetanoli on tuotettu jätteistä, joten sen käytön positiiviset kokonaisvaikutukset ovat suuremmat.
Biopolttoaineiden käytön lisääminen on ollut yksi tämän hallituskauden tavoitteista. Vuoden 2019 alussa vahvistettiin laki, joka lisää biopolttoaineiden osuutta liikennepolttoaineissa, erityisesti biodieselin käytön lisäämisen kautta, 30%:iin vuoteen 2030 mennessä. Etanoliautojen muutostuen poistaminen on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Muutostöiden kohteena olevat autot ovat pääasiassa edullisia käyttöautoja, joiden kohdalla hinta on kriittinen päätöksenteon kriteeri, eikä omistajalla useinkaan ole mahdollisuutta vaihtaa esimerkiksi sähköautoon.
Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.