Rapport

Mahdollista journalismi.

Hallituksen päätökset sivuuttavat polttoaine-etanolin mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä

Suomessa on merkittävä määrä vanhoja bensiinikäyttöisiä autoja, jotka on mahdollista muuttaa käyttämään ympäristöystävällisempää E85 tai RE85 korkeaseosetanolia eli 15% bensiinin ja 85% etanolin seosta. Tähän saakka bensiinikäyttöisen auton tekniikan muuttamiseen on saanut tukea. Nyt hallitus on ehdottamassa tuen poistamista vuodesta 2023 eteenpäin.

Hallituksen päätökset sivuuttavat polttoaine-etanolin mahdollisuudet päästöjen vähentämisessä
Suomen teillä liikkuu noin kolmetoistatuhatta etanolikäyttöön rekisteröityä autoa, joista noin 5700 on ollut alkujaan pelkästään bensiinikäyttöisiä. Autot tunnetaan esimerkiksi markkinointinimillä FlexiFuel, Multifuel ja BioPower. Suomessa etanolikäyttöisiä autoja on suhteellisen vähän. Motivan mukaan esimerkiksi USA:ssa ja Brasiliassa puhutaan miljoonista autoista. Ruotsissa rekisteröintitietojen mukaan niiden määrä on noin 200.000. 
Siirtyminen bensiinistä etanolipohjaiseen polttoaineeseen laskee auton fossiilisia päästöjä jopa 80%. Suomi on asettanut kunnianhimoiset päästötavoitteet, joissa liikenteen päästöjen vähentämisessä erityinen merkitys on sähköautojen määrän merkittävällä kasvulla. Vaikka sähköautojen määrä on kasvanut, on bensiinikäyttöisten autojen osuus edelleen lähes 70% koko autokannasta. Bensiinikäyttöisten autojen muuttaminen etanolikäyttöisiksi olisi nopea ja edullinen tapa vähentää niistä syntyviä päästöjä. 
Hallituksen ilmastopäätösten tukena käytetään mm. Suomen ilmastopaneelin suosituksia. Tämän vuoden helmikuussa pidetty ilmastopaneeli toteaa, että “arviointia hankaloittaa se, että käytössä oleva informaatio on ollut rajallista”. Lisäksi se on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja siinä oletetaan esimerkiksi, että energiamarkkinoita koskeva häiriö on tilapäinen. Ilmastopaneeli toteaa kuitenkin samalla, että kaikkia ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia tulisi tehdä etupainotteisesti, koska erilaiset markkinoiden häiriötilanteet voivat vielä jatkossakin vaikuttaa toivottuun kehitykseen.

Huoltovarmuus ja ympäristöystävällisyys suomalaisen etanolin vahvuuksia
Etanoli on myös yksi ratkaisu huoltovarmuuden ylläpitämiseen kriisitilanteissa, koska se valmistetaan paikallisista raaka-aineista. Etanolin todellisesta ympäristöystävällisyydestä on myös esitetty kritiikkiä, koska esimerkiksi USA:n ja Brasilian etanolin tuotannossa valmistukseen on yleisesti käytetty maissia. Sen katsotaan vievän viljelyalaa ruoalta. Suomessa sen sijaan kaikki korkeaseosetanoli on tuotettu jätteistä, joten sen käytön positiiviset kokonaisvaikutukset ovat suuremmat.
Biopolttoaineiden käytön lisääminen on ollut yksi tämän hallituskauden tavoitteista. Vuoden 2019 alussa vahvistettiin laki, joka lisää biopolttoaineiden osuutta liikennepolttoaineissa, erityisesti biodieselin käytön lisäämisen kautta, 30%:iin vuoteen 2030 mennessä. Etanoliautojen muutostuen poistaminen on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Muutostöiden kohteena olevat autot ovat pääasiassa edullisia käyttöautoja, joiden kohdalla hinta on kriittinen päätöksenteon kriteeri, eikä omistajalla useinkaan ole mahdollisuutta vaihtaa esimerkiksi sähköautoon.
Aiemmat kokemukset, kuten esimerkiksi autoverotuksen sitominen päästöihin, autojen romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki, ovat myös osoittaneet, että tukijärjestelmillä on merkittävä vaikutus muutoksen nopeuteen. 

Etanolin käytön tukeminen vähentäisi helposti bensiinikäyttöisten autojen päästöjä
Suomen markkinoilla on vain muutamia uutena myytäviä automalleja, jotka ovat valmiiksi E85 ja RE85 polttoaineille soveltuvia. Suuret autonvalmistajat ovat vähentäneet etanoliautojen valmistusta, koska niistä saatavat insentiivit ovat riittämättömiä. Toisaalta ensi vuonna voimaan astuva lakimuutos laajentaa oikeutta muuttaa myös uusia autoja etanolikäyttöisiksi ja tällä uskotaan puolestaan olevan hyvin myönteinen vaikutus etanoliautojen rekisteröintiin. Tähän saakka oikeus on ollut vain vähintään 13 vuotta vanhoille autoille.
Suurin osa liikenteessä nyt olevista bensiinikäyttöisistä autoista on mahdollista muuttaa etanolikäyttöisiksi kotimaisella asennussarjalla. Nyt esillä olevan muutostöille osoitetun tuen poistaminen saattaa kuitenkin vähentää joidenkin autoilijoiden kiinnostusta muutostöitä kohtaan. Etanoliautojen määrän kasvulle olisi varaa ainakin polttoaineen saatavuuden osalta, sillä Etanoliautoilijat ry:n mukaan jo tällä hetkellä tiedossa oleva ja suunniteltu tuotanto riittäisi vuosikymmenen loppuun mennessä 200.000 - 300.000 auton tarpeisiin. Polttoaineen jakeluverkosto on jo olemassa ja sitä saa tällä hetkellä tankattua 175 asemalla.
Etanolikäyttöisen auton polttoaineen kulutus on noin 20-30% korkeampi kuin bensiinikäyttöisen, mutta polttoaine on myös selvästi muita polttoaineita halvempaa, esimerkiksi tällä hetkellä se maksaa pääkaupunkiseudulla noin 1,5 € litralta, kun 95E hinta on noin 2,10 € litralta. Muutossarja maksaa noin 600 € ja sen hankkimiseen tarkoitettu ja poistumassa oleva valtion hankintatuki on ollut 200 €.
Tämä juttu on Aiherahoitettua journalismia. Rahoittaja on Etanoliautoilijat ry. Rapportin Aiherahoitetun journalismin mallissa rahoittaja tuo toimittajan haluamansa aiheen äärelle, ja toimittaja kirjoittaa jutun itsenäisesti ja aihetta lukuun ottamatta tilaajasta riippumattomasti. Tilaaja on vaikuttanut sisältöön ainoastaan toimeksiannolla, johon voit tutustua täällä.

Kommentit (0)

Kommenttia ei voi muokata jälkikäteen.

Viesti:

Nimi:

Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport on journalistinen alusta, jossa lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.