Sinulla on tallentamattomia muutoksia

Rapport

Tilaa Rapport
REKRY: Hei, sinä digimarkkinoinnin ja somen osaaja! >

Suomi on työpaikkakiusaamisen suurvalta

Suomessa on muita maita enemmän työpaikkakiusaamista ja eniten sitä esiintyy julkisen puolen työpaikoilla.

Työterveyslaitos raportoi vuonna 2010, että Suomi oli sillä hetkellä työpaikkakiusaamisen ykkösmaa Euroopassa. Tällä viikolla Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan julkaisi oman työolobarometrinsä ennakkotiedot viime vuodelta. Sen mukaan työpaikkakiusaamisen määrä on pysynyt ainakin viimeiset viisi vuotta tasaisesti suunnilleen samalla tasolla.
Vuonna 2010 julkistetun tiedon mukaan Suomessa työpaikkakiusaamiselle altistui peräti kaksi kertaa enemmän henkilöitä kuin muissa Euroopan maissa. Työ- ja elinkeinoministeriön barometrin mukaan viime vuonna noin 35 % oli havainnut ainakin joskus työkavereiden puolelta tapahtunutta työpaikkakiusaamista ja esimiesten ainakin joskus tekemää kiusaamista oli havainnut noin 21 %. Säännöllisen kiusaamisen määrä oli työntekijöiden puolelta 3 % ja esimesten 2%. 
Voi siis aika varmasti sanoa, että Suomi on työpaikkakiusaamisen suurvalta. 
Tyypillisimmät työpaikat, joilla kiusaamista esiintyy, on melko helposti määriteltävissä:
"Kiusaaminen on tyypillistä kunnan ja valtion naisvaltaisilla aloilla, kuten terveydenhoidossa, sosiaalialalla ja opetustoimessa. Kiusaamista ilmenee keskimääräistä useammin muun muassa sellaisilla työpaikoilla, joissa on yleisesti huono ilmapiiri, joilla työntekijät kilpailevat keskenään tai joissa esiintyy runsaasti stressiä sekä työpaikoilla, joissa on uhkaa, epävarmuutta ja epätietoisuutta." Näin kirjoittaa Terve.fi -sivulla asiasta raportoinut Antti Voutilainen.
Työ- ja elinkeinoministeriön raportti näyttää samansuuntaisia lukuja. Lisättäköön siihen vain se, että luvut ovat korkeita myös yksityisenpuolen palvelualoilla.
Luetaanpa vielä kerran... 
Kunnan ja valtion naisvaltaisilla aloilla. Sellaisilla työpaikoilla, joissa on huono ilmapiiri, työntekijöiden välistä kilpailua, runsaasti stressiä, uhkaa, epävarmuutta ja epätietoisuutta.
Sitten tulee vuoroon se kysymys. Mitä tästä pitää oikein ajatella?
Julkista puolta on viime vuodet retuutettu kuin heittopussia. Julkisen puolen tehokkuutta ja palveluiden saatavuutta on arvosteltu. Samaan aikaan juuri siellä on eniten kiusaamista, itse asiassa jopa väkivallan uhkaa asiakkaiden puolelta.
Jos katsoo vielä kerran noita edellä mainittuja syitä, löytää myös ratkaisuja. 

Kommentit

Tilaa Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Puheenaiheet uutiskirjeemme tarjoaa sinulle tuoreimmat kuulumiset. Älä jää paitsi!

Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.