Rapport

Jälkikirjoitus: vielä Viiankiaavasta

Kun kaivosyhtiö lupaa hyvittää luonnolle aiheutuvat haitat, mitä se tarkoittaa? Hyvitys kuulostaa helpolta, mutta on käytännössä vaikea toteuttaa.

Avatar

Vanessa Riki

6/29/2017

Jälkikirjoitus: vielä Viiankiaavasta
Teksti: Anitra Rönkkö
Kuvat: Vanessa Riki

Teimme valokuvaaja Vanessa Rikin kanssa hiljattain artikkelin Riikka Karppisesta, joka on vastustanut Anglo American-yhtiön kaivoshanketta kotikylänsä Kersilön lähellä Sodankylässä, Viiankiaavan soidensuojelualueella. Viiankiaapa kuuluu myös EU:n Natura-verkostoon.  
Kaivoksen perustaminen luonnonsuojelualueelle ei sinänsä ole mikään läpihuutojuttu, vaan se vaatii monta selontekoa, lausuntoa ja lupaa. Kaivoshankkeen prosessoinnissa mukana ovat Tukes, Aluehallintovirasto, Metsähallitus, ELY-keskus ja Sodankylän kunta.
Jotta hanke etenisi, avainasemassa on ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jonka ensimmäistä vaiheen, YVA-ohjelman suunnittelun, Anglo American on aloittanut keväällä 2017.  Ohjelman tekee Pöyry Consulting. Osa YVA-selostusta on kaivosyhtiön Natura-arviointi, joka on määrätty luonnonsuojelulaissa. Kaivoksen on siis selvennettävä, kuinka hanke heikentää luonnonarvoja Viiankiaavalla ja kuinka heikennys hyvitettäisiin.
Toisaalta, jotta kaivosyhtiö voisi edetä puolestaan YVA-arvioinnissa, sen on teetettävä monenlaista tutkimusta Viiankiaavalla. Nyt tutkitaan muun muassa rikastushiekka-altaiden sijoittamista ja kulkua kaivokselle. Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on jo parin vuoden ajan tehnyt erilaisia tutkimuksia maaperän rakenteeseen ja pohjaveden virtauksiin liittyen. YVA-selostuksen on määrä olla valmis kesällä 2019.
Olimme yhteydessä Anglo Americanin vastuullisuuspäällikkö Joanna Kuntonen-van´t Rietiin, joka kertoi yhtiön noudattavan ympäristön suhteen kahta asiaa: mitigaatiohierarkiaa ja no net loss/net gain –periaatetta.
Mitigaatiohierarkia tarkoittaa haittojen vähentämisen arvojärjestystä, jonka mukaan haittoja tulee ensin pyrkiä välttämään, toissijaisesti vähentämään ja jos näitä ei ole mahdollista toteuttaa, hyvittämään.
Kuntosen mukaan käytännössä mitigaatiohierarkia voisi tarkoittaa sitä, että kun vältetään vaikutuksia, kaivoksen infrastruktuuri sijoitetaan suojelualueen ulkopuolelle. Vaikutusten vähentäminen olisi sitä, että kaivos on maanalainen eikä esimerkiksi avolouhos. Vaikutuksia voisi vähentää myös sijoittamalla esimurskaus maan alle. Jäljelle jäävät vaikutukset tulisi siis hyvittää.
Hyvitys taas tarkoittaa karkeasti sitä, että hankkeiden aiheuttamia luontoarvojen menetyksiä pyritään korvaamaan lisäämällä luontoarvoja mieluiten mahdollisimman lähellä aluetta, jossa niitä hävitetään. Hyvityksen päämäärä on se, että alueen biodiversiteetille ei koituisi nettohävikkiä kokonaisuutena. Kuntonen-van´t Riet määrittelee asian näin:
Avatar

Vanessa Riki

6/29/2017

Kommentit (0)

Kommenttia ei voi muokata jälkikäteen.

Viesti:

Nimi:

Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.