Sinulla on tallentamattomia muutoksia

Rapport

Tilaa Rapport
REKRY: Hei, sinä digimarkkinoinnin ja somen osaaja! >

Syrjintä rapauttaa yhteiskuntamme perustaa ja haastaa Suomen poliittista järjestelmää

Vahva luottamus on perinteisesti ollut suomalaista yhteiskuntaa koossapitävä liima. Rasismi ja syrjintä heikentävät niitä kokeneiden luottamusta poliittisiin instituutioihin ja samaistumisen tunnetta suomalaisuuteen.

Kuva: Tapio Haaja / Unsplash

Kesällä 2023 käynnistyi toistaiseksi kenties laajamittaisin julkinen keskustelu rasismista suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelu alkoi siitä, kun tiedotusvälineet uutisoivat laajasti juuri nimitetyn hallituksen ministereiden aiemmin julkaisemista rasistisista kirjoituksista ja viesteistä sekä osallistumisesta äärioikeiston tapahtumiin.
Asiantuntijoiden mukaan keskustelu yhdenvertaisuudesta ja rasismin torjunnasta on Suomessa vielä pahasti kesken. Tämä näkyy myös tutkimuksista. Lokakuussa julkaistussa EU:n perusoikeusviraston kyselytutkimuksessa 13 maan joukossa afrikkalaistaustaiset ihmiset kohtasivat eniten rasistista syrjintää Saksassa, Itävallassa ja Suomessa.
Monikulttuuriset perheet ovat yhä näkyvämpi osa suomalaista yhteiskuntaa.
Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 lopussa Suomen väestöstä 8,5 prosenttia eli noin 470 000 oli ulkomaalaistaustaisia, toisin sanoen henkilöitä, joiden vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt muualla kuin Suomessa. Maahan muuttaneet ja heidän Suomessa syntyneet sekä kasvaneet jälkeläiset muodostavat suomalaisen demokratian jatkuvuuden kannalta kriittisen joukon.


Vahvasta keskinäisestä luottamuksesta syntyy luottamusyhteiskunta

Suomalainen yhteiskunta — kuten muut Pohjoismaat — on toistaiseksi perustunut maan asukkaiden vahvalle keskinäiselle luottamukselle, mikä on heijastunut myönteisesti myös yhteiskunnallisia instituutioita kohtaan tunnettuun luottamukseen.
Luottamusta onkin pidetty yhtenä keskeisenä Suomen turvallisuutta vahvistavana tekijänä. Jos Suomi ja suomalaiset eivät kuitenkaan kohtele yhdenvertaisesti tänne muuttavia ja heidän jälkeläisiään, kasvava joukko maamme väestöstä ajautuu marginaaliin ja kallisarvoinen luottamuspääomamme heikkenee.
Siten keskeinen kysymys on, missä määrin rasismi heikentää edellytyksiä paitsi taloudelliselle ja sosiaaliselle myös poliittiselle kiinnittymiselle Suomeen. Näistä etenkin jälkimmäinen on toistaiseksi jäänyt maassamme vähemmälle huomiolle.


Joka neljäs ulkomaalaistaustainen on kokenut syrjintää

Jutun asiasanat:

ulkomaalaistaustaiset
vieraskieliset
syrjintä

Kommentit

Tilaa Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Puheenaiheet uutiskirjeemme tarjoaa sinulle tuoreimmat kuulumiset. Älä jää paitsi!

Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.