Rapport

”Har du sett din döda mans kropp?” – och andra frågor till asylsökande

I början av maj kunde Long Play berätta om bland annat de exempelbeslut som använts inom Migrationsverket under 2016. De var inte de enda dokumenten, som användes i asylprocesserna.

”Har du sett din döda mans kropp?” – och andra frågor till asylsökande
I flera sammanhang har brister som det senaste dryga året blottats i Migrationsverkets (Migri) asylprocesser bland annat förklarats med att myndigheten på kort tid var tvungen att rekrytera hundratals nya handläggare efter asylhösten 2015.
Men förklaringen är mer komplicerad än så, enligt nya och erfarna källor inom myndigheten. De här källorna, sammanlagt sex personer, intervjuades av mig i samband med bakgrundsarbetet till Long Plays Sivuääni. En del av det källorna berättade och delade med sig av publicerades då. I den här texten publiceras nytt material.
Samtliga sex källor uppgav i intervjuerna hur de upplevde att atmosfären inom myndigheten förändrades efter att tiotusentals asylsökande på kort tid anlände 2015. Orsakerna, antog de, var bland annat de effektivitetskrav som Inrikesministeriet ställde för 2016, det redan inflammerade offentliga diskussionsklimatet och dessutom de uttalade och outtalade riktlinjer från Migris ledning, som de intervjuade uppfattade var en följd av detta.
Resultatet blev, enligt dem, en hård beslutslinje, där kvantitet fick gå framom kvalitet. Mer om det här kan man läsa i Long Plays artikel.
 

”KOM IHÅG ATT KORTA RÄTT”

På Migri antogs överinspektörerna i hög grad självständigt behärska och använda sig av olika informationskällor längs med hela asylkedjan – från samtal till konkret beslut.
De här informationskällorna var dels intern utbildning och handledning, dels olika slag av interna dokument, bland dem modell- eller exempelbesluten.
De här exempelbesluten, som delvis avhandlades i Sivuääni, utgår från autentiska fall och anger bland annat hur ett beslut juridiskt byggs upp. En central del i en del av dem är de kommentarer och anvisningar, som jurister inom myndigheten har skrivit in.
Migri har medgett att det under 2016 hänt att tjänstemän direkt kopierat de här exemplen och använt dem som grund i andra asylbeslut. Det framgick i Justitiekanslerns beslut från februari 2017.
Men enligt de sex källorna inom Migri var inte användningen av exempelbeslut det största problemet, utan att själva helheten av exempelbeslut företrädde en hård och negativt präglad linje. Det betydde att de fall som valts som exempel (av jurister inom Migris enhet för juridisk service och landinformation) kunde innehålla tunga linjedragningar, som i många fall stred mot Migrikällornas egen tolkning. Den tunga linjehelheten i exempelbesluten blev, enligt dem, riktgivande för all verksamhet.

Kommentit (0)

Kommenttia ei voi muokata jälkikäteen.

Viesti:

Nimi:

Puheenaiheet

Tilaa maksuton Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Haluan tarkkoja näkökulmia, ajattelemaan houkuttelevia juttuja ja tuoreimmat kuulumiset Rapportilta.

Tietosuojaselosteemme.
Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.