Sinulla on tallentamattomia muutoksia

Rapport

Tilaa Rapport

Maalämpö yleistyy – miten kaukolämmön käy?

Molemmat lämmitysmuodot auttavat hiilineutraaliuteen, mutta eri seurauksin.

Yhä useammat talot ja taloyhtiöt irtautuvat kaukolämmöstä ja vaihtavat talokohtaisiin ratkaisuihin – lähinnä maalämpöön. Kaukolämpöyritykset ovat asiakkaidensa kadosta huolissaan. Taloyhtiöt saavat myös paljon tukia maalämpöön siirtymiseen, ja tämä heikentää kaukolämmön kilpailukykyä entisestään.

- En usko, että tämä irtautuminen kaukolämmöstä pysähtyy lähiaikoina, sanoo energiatekniikan ja -talouden professori Sanna Syri Aalto yliopistosta.

Suomi on luvannut olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Syri uskoo, että tähän päästään kaukolämpöä käyttämällä, samoin kuin maalämpöön siirtymällä. Mutta kumpi näistä reiteistä on järkevämpi?

Sähkönkulutus lisääntyy

Konsulttiyhtiö AFRY on vertaillut lämmitysmuotoja Energiakaupungit ry:lle tekemässään raportissa. Heidän selvityksessään ensimmäisessä skenaariossa hiilineutraaliuteen päästään kaukolämmön avulla, toisessa puolet kaukolämmön asiakkaista siirtyy kiinteistökohtaisiin lämmitysmuotoihin vuoteen 2040 mennessä.

Molemmat reitit auttavat Suomea kohti hiilineutraaliutta – ainakin, jos käytettävä sähkö tuotetaan päästöttömästi.

Ongelmaksi siirtymän tiellä käy sähkö. Sen kulutus lisääntyy vääjäämättä.

Tällä hetkellä sähköä tuotetaan paljon yhteistuotantolaitoksisssa kaukolämmön rinnalla. Käsitellyissä skenaarioissa toisessa kaukolämmön kysyntä vähenee voimakkaasti ja samalla siis myös sähkön tuotanto.

- Tämä olisikin tyhmää, Sanna Syri sanoo, koska lämpöä kerätään paljon kohteista, joista se päästettäisiin muuten vain karkuun. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokasta.

Maalämpö lisää sähkönkulutusta, mutta myös kaukolämmön tuotannossa siirrytään yhä enemmän sähköä vaativiin lämpöpumppuihin.

Kaukolämpöä tuotetaan tässä esimerkkinä toimivien Energiakaupunkien alueella jätepolttoaineilla, biomassalla ja turpeella. Fossiilisia polttoaineita käytetään huipputuotannossa. Siis sähköä tuotetaan paljon polttamalla, mikä tekee tuotannosta säästä riippumattoman. Sähköä pystytään tuottamaan silloin, kun sen kysyntä on suurinta. Energiakaupungit ry:hyn kuuluu 13 kaupunkialuetta Suomesta.

Joka tapauksessa muutos vaatii suuria investointeja. Maalämmön tuotanto maksaa taloyhtiöille, mutta myös siirtyminen uusiin energiantuotantotapoihin maksaa kaukolämpöyhtiöille.

Jätteet käyttöön

Biomassan hiilidioksidi voidaan ottaa poltettaessa talteen, mikä vähentää toiminnan hiilidioksidipäästöjä. Puun ja turpeen polttamisesta pitää kuitenkin päästä lähiaikoina eroon, luonnon monimuotoisuuden nopean katoamisen takia. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan joka yhdeksäs suomalainen laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Myös joka toinen luontotyyppi on täällä uhanalainen. Jos luontotyyppi katoaa, vaarassa on myös sen lajisto. Metsiä on hakattu niin runsaasti, etteivät ne ole enää entisenlainen hiilinielu.

Vielä tällä hetkellä kaukolämpöä tuotetaan jonkin verran myös turpeella, mutta Syri uskoo, että se lakkaa. Turpeen nosto edellyttää suon tuhoamista, ja suot ovat valtava hiilivarasto ja monien kasvien ja eläinten koti.

Tulevaisuudessa kaukolämpöä tuotetaankin hukkalämmöllä, jätepolttoaineilla ja sähköllä, mutta myös edelleen biomassalla.

Tämä juttu on Aiherahoitettua journalismia. Rahoittaja on Energiakaupungit ry. Rapportin Aiherahoitetun journalismin mallissa rahoittaja tuo toimittajan haluamansa aiheen äärelle, ja toimittaja kirjoittaa jutun itsenäisesti ja aihetta lukuun ottamatta tilaajasta riippumattomasti. Tilaaja on vaikuttanut sisältöön ainoastaan toimeksiannolla, johon voit tutustua täällä.

Kommentit

Tilaa Puheenaiheet-uutiskirjeemme

Puheenaiheet uutiskirjeemme tarjoaa sinulle tuoreimmat kuulumiset. Älä jää paitsi!

Rapport — hyviä juttuja. Lukijat, tekijät, aiheet ja rahoittajat kohtaavat uudella tavalla.